ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/44776/nws/