ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 130 รายการ

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 130 รายการ

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

                           ด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 130 รายการ ราคากลาง 15,105.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย)

เอกสารแนบ

161160001

ขนาดไฟล์:0.81 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 44 ครั้ง