ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบแก้ไขข้อมูลประกอบระบบฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบแก้ไขข้อมูลประกอบระบบฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบแก้ไขข้อมูลประกอบระบบฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่        https://www.dmcr.go.th/detailAll/44817/nws/

เอกสารแนบ

จ้างตรวจสอบแก้ไขข้อมูลประกอบระบบฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตทางทะเล

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง