ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/44867/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายแลแผนการบริหาร

ขนาดไฟล์:0.83 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง