ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก รายการที่ 1 STARFLEX P/N 350A31-1918-0051 จำนวน 1EA ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (ประกอบกิจการการค้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,907,117.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) รายการที่ 2 MODIF P/N 350A07-6160-73 จำนวน 1EA ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (ประกอบกิจการการค้า) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,751,180.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายการที่ 3 PROPE, TEMPERATURE P/N 64660-025-1 จำนวน 3EA ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (ประกอบกิจการการค้า) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 272,080.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดสิบบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

832

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง