ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รายการพื้นที่ชั้น 9 บริเวณฝั่งขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รายการพื้นที่ชั้น 9 บริเวณฝั่งขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รายการพื้นที่ชั้น 9 บริเวณฝั่งขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/44888/nws/