ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

ใบสั่งจ้าง

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 88 ครั้ง