ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ซ่อมรถเทรลเลอร์สำหรับใช้ลากเรือ สวพ. ๒๐๑) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๔๗-๐๑๐/๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ซ่อมรถเทรลเลอร์สำหรับใช้ลากเรือ สวพ. ๒๐๑) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๔๗-๐๑๐/๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ซ่อมรถเทรลเลอร์สำหรับใช้ลากเรือ สวพ. ๒๐๑) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๔๗-๐๑๐/๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/44943/nws/

เอกสารแนบ

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ขนาดไฟล์:0.82 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง