ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชาพิจารณ์โครงการประกวดราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 24 กันยายน 2563

ประชาพิจารณ์โครงการประกวดราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 24 กันยายน 2563

ประชาพิจารณ์โครงการประกวดราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 24 กันยายน 2563

เอกสารแนบ

Image210920171708

ขนาดไฟล์:7.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 43 ครั้ง

Image210920171910

ขนาดไฟล์:2.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง

Image210920172202

ขนาดไฟล์:8.54 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง

Image210920172408

ขนาดไฟล์:6.80 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 42 ครั้ง