ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 130/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รอบ 6 เดือน จำนวน 80 เครื่อง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 130/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รอบ 6 เดือน จำนวน 80 เครื่อง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 130/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รอบ 6 เดือน จำนวน 80 เครื่อง

เอกสารแนบ

130

ขนาดไฟล์:2.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง