ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เป็นเงิน 18,015.59 บาท กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า

เอกสารแนบ

img-928065946

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 56 ครั้ง