ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/45102/nws/