ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดประจำศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ (สมุทรสาคร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดประจำศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ (สมุทรสาคร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดประจำศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ (สมุทรสาคร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ https://www.dmcr.go.th/detailAll/45111/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดประจำศูนย์วิจัยป่าชายเลนที่ ๒ จังหวัดสมุทรสาคร

ขนาดไฟล์:0.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง