ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาด และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฏหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง (กองกฏหมาย)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาด และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฏหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง (กองกฏหมาย)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาด และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฏหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง (กองกฏหมาย) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่        https://www.dmcr.go.th/detailAll/45114/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาด

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง