ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกฎหมายด้านงานเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองกฎหมาย)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกฎหมายด้านงานเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองกฎหมาย)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกฎหมายด้านงานเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองกฎหมาย)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/45336/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกฎหมายด้านงานเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1 ครั้ง