ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกฎหมายด้านงานคดีละเมิดและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฎหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองกฎหมาย)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกฎหมายด้านงานคดีละเมิดและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฎหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองกฎหมาย)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกฎหมายด้านงานคดีละเมิดและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฎหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองกฎหมาย)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/45342/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกฎหมายด้านงานคดีละเมิดและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ขนาดไฟล์:0.34 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง