ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานงานกฎหมายด้านงานการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลแลชะายฝั่ง พ.ศ. 2558 และกฎหมายลำดับรอง และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองกฎหมาย)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานงานกฎหมายด้านงานการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลแลชะายฝั่ง พ.ศ. 2558 และกฎหมายลำดับรอง และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองกฎหมาย)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานงานกฎหมายด้านงานการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลแลชะายฝั่ง พ.ศ. 2558 และกฎหมายลำดับรอง และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองกฎหมาย) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/45348/nws/13