ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกฎหมายด้านงานบริหารจัดการสำนักงานและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฎหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองกฎหมาย)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกฎหมายด้านงานบริหารจัดการสำนักงานและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฎหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองกฎหมาย)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกฎหมายด้านงานบริหารจัดการสำนักงานและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฎหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองกฎหมาย)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/45360/nws/