ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดนนทบุรี โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ชื่อโครงการ :  โครงการติดตั้งระบบการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์

งบประมาณโครงการ :  ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :  พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง