ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกฎหมายด้านบริหารจัดการงานสำนักงานและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฎหมาย)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกฎหมายด้านบริหารจัดการงานสำนักงานและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฎหมาย)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกฎหมายด้านบริหารจัดการงานสำนักงานและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฎหมาย) สามารถดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/45497/nws/13