ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการติดตั้งจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และตาข่ายป้องกันแมงกะพรุนพิษ และแมงกะพรุนกล่อง พร้อมชุดเตือนภัยและระบบประเมินผลในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว จำนวน 14 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการติดตั้งจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และตาข่ายป้องกันแมงกะพรุนพิษ และแมงกะพรุนกล่อง พร้อมชุดเตือนภัยและระบบประเมินผลในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว จำนวน 14 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการติดตั้งจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และตาข่ายป้องกันแมงกะพรุนพิษ และแมงกะพรุนกล่อง พร้อมชุดเตือนภัยและระบบประเมินผลในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว จำนวน 14 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/45521/nws/