ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/45544/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นางสาวจุฬาลักษณ์

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 3 ครั้ง