ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ในพื้นที่ ๕ จังหวัด (จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช) รวมระยะทางไม้ไผ่ ๑๑,๑๕๐ เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รับฟังวิจารณ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ในพื้นที่ ๕ จังหวัด (จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช) รวมระยะทางไม้ไผ่ ๑๑,๑๕๐ เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รับฟังวิจารณ์)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ในพื้นที่ ๕ จังหวัด (จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช) รวมระยะทางไม้ไผ่ ๑๑,๑๕๐ เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รับฟังวิจารณ์) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/45576/nws/13

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2563

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์ 0 2142 7420

โทรสาร 0 2143 7963 

อีเมล : atita.ju@dmcr.mail.go.th