ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกเสริมปะการัง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ จำนวน 92 ไร่ และเพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 58 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกเสริมปะการัง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ จำนวน 92 ไร่ และเพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 58 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกเสริมปะการัง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ จำนวน 92 ไร่ และเพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 58 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/45771/nws/13