ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะ ๑๒๐,๐๐๐ กม. รถยนต์ราชการ ๕ กค ๗๕๔๔ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะ ๑๒๐,๐๐๐ กม. รถยนต์ราชการ ๕ กค ๗๕๔๔ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะ ๑๒๐,๐๐๐ กม. รถยนต์ราชการ ๕ กค ๗๕๔๔ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/45943/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะ 120,000 กม

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง