ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2560

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2560

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2560

เอกสารแนบ

Image271117162744

ขนาดไฟล์:8.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 25 ครั้ง