ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกวดราคาาจ้างโครงการจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 105,220,308 จำนวน 3 ลำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรับฟังคำวิจารณ์

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกวดราคาาจ้างโครงการจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 105,220,308 จำนวน 3 ลำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรับฟังคำวิจารณ์

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกวดราคาาจ้างโครงการจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 105,220,308 จำนวน 3 ลำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/46135/nws/