ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่นอากาศยาน MOBIL JET OIL II โดยเร่งด่วน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่นอากาศยาน MOBIL JET OIL II โดยเร่งด่วน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่นอากาศยาน MOBIL JET OIL II จำนวน 24 กระป๋อง โดยเร่งด่วน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 29,532.00 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

เอกสาร 8

ขนาดไฟล์:0.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 65 ครั้ง