ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗)

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗)

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/46145/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลงานจัดซื้อจัดจ้าง

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 2 ครั้ง