ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกเสริมปะการัง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ จำนวน ๙๒ ไร่ และเพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๕๘ ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เชิญชวน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกเสริมปะการัง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ จำนวน ๙๒ ไร่ และเพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๕๘ ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เชิญชวน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกเสริมปะการัง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ จำนวน ๙๒ ไร่ และเพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๕๘ ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เชิญชวน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/46157/nws/13