ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยจัดการอนุบาลสัตว์ทะเลหายากเกยตื้่นและทำความสะอาดบ่อสัตว์ทะเลหายากพักฟื้น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยจัดการอนุบาลสัตว์ทะเลหายากเกยตื้่นและทำความสะอาดบ่อสัตว์ทะเลหายากพักฟื้น  จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยจัดการอนุบาลสัตว์ทะเลหายากเกยตื้่นและทำความสะอาดบ่อสัตว์ทะเลหายากพักฟื้น  จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/46184/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยจัดการอนุบาลสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น

ขนาดไฟล์:0.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 2 ครั้ง