ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เเพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เเพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เเพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/46268/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล

ขนาดไฟล์:0.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง