ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร ในรูปแบบโปสเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร ในรูปแบบโปสเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร ในรูปแบบโปสเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/46306/nws/

เอกสารแนบ

จ้างจัดพิมพ์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรในรูปแบบโปสเตอร์ตั้งโต๊ะ

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 4 ครั้ง