ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๑๐๕, ๒๒๐ , ๓๐๘ จำนวน ๓ ลำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖)(วิจารณ์)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๑๐๕, ๒๒๐ , ๓๐๘ จำนวน ๓ ลำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖)(วิจารณ์)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๑๐๕, ๒๒๐ , ๓๐๘ จำนวน ๓ ลำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖)(วิจารณ์)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/46332/nws/13