ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ในพื้นที่ ๕ จังหวัด (จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช) รวมระยะทางไม้ไผ่ ๑๑,๑๕๐ เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ในพื้นที่ ๕ จังหวัด (จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช) รวมระยะทางไม้ไผ่ ๑๑,๑๕๐ เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ในพื้นที่ ๕ จังหวัด (จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช) รวมระยะทางไม้ไผ่ ๑๑,๑๕๐ เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเชิญชวน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/46471/nws/13