ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและเอกสารงานด้านออกตรวจปราบปราม จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและเอกสารงานด้านออกตรวจปราบปราม จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและเอกสารงานด้านออกตรวจปราบปราม จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/46502/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลและเอกสารด้านออกตรวจปราบปราม

ขนาดไฟล์:0.43 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง