Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่างรายละเอียดประกวดราคาซื้อขัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการพัฒนาระบบมาตราฐานกาารตรวจสิบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560

ร่างรายละเอียดประกวดราคาซื้อขัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการพัฒนาระบบมาตราฐานกาารตรวจสิบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560

ร่างรายละเอียดประกวดราคาซื้อขัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการพัฒนาระบบมาตราฐานกาารตรวจสิบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560

เอกสารแนบ

Image301117102618

ขนาดไฟล์:20.92 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 115 ครั้ง