ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนแราคา จ้างจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเลพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และอำเภอสะทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในช่วงหลังฤดูมรสุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนแราคา จ้างจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเลพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และอำเภอสะทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในช่วงหลังฤดูมรสุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนแราคา จ้างจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเลพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และอำเภอสะทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในช่วงหลังฤดูมรสุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/46606/nws/