ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองได้มีโครงการ เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางศิริมา ชวาลตันพิพัทธิ์