ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ได้รับมอบอำนาจจากจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)(เชิญชวน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ได้รับมอบอำนาจจากจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)(เชิญชวน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ได้รับมอบอำนาจจากจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)(เชิญชวน)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่  https://www.dmcr.go.th/detailAll/46744/nws/