ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการพัฒนาป่าชายเลนในเมืองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการพัฒนาป่าชายเลนในเมืองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการพัฒนาป่าชายเลนในเมืองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เชิญชวน)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/46787/nws/