ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือยนต์พาดหาง ๑ ลำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือยนต์พาดหาง ๑ ลำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือยนต์พาดหาง ๑ ลำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/47158/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาเรือยนต์พาดหาง 1 ลำ

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 86 ครั้ง