ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศราคากลางและงวดงานโครงการจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศเพื่อพัฒนาขยายผลตามแนวพระราชดำริ (แบบกึ่งถาวร) จำนวน 2 แห่ง

ประกาศราคากลางและงวดงานโครงการจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศเพื่อพัฒนาขยายผลตามแนวพระราชดำริ (แบบกึ่งถาวร) จำนวน 2 แห่ง

ประกาศราคากลางและงวดงานโครงการจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศเพื่อพัฒนาขยายผลตามแนวพระราชดำริ (แบบกึ่งถาวร) จำนวน 2 แห่ง

เอกสารแนบ

ราคากลางและกำหนดงวดงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศฯ

ขนาดไฟล์:1.00 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง