ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสาร เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านขยะทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสาร เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านขยะทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสาร เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านขยะทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/47219/nws/

เอกสารแนบ

จ้างแปลเอกสาร เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 2 ครั้ง