ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขทึ่๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๙กฎ ๙๔๐๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขทึ่๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๙กฎ ๙๔๐๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขทึ่๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน ๙กฎ ๙๔๐๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

img-120085212

ขนาดไฟล์:0.37 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 27 ครั้ง