ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถี่ ระบบ RTK สำหรับงานรังวัดพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง) (รับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่ ๒)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถี่ ระบบ RTK สำหรับงานรังวัดพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง) (รับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่ ๒)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถี่ ระบบ RTK สำหรับงานรังวัดพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง) (รับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่ ๒)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/47524/nws/