ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานผู้ประสานงาน โครงการผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่ง และแนวทางการจัดการท้องที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานผู้ประสานงาน โครงการผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่ง และแนวทางการจัดการท้องที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานผู้ประสานงาน โครงการผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่ง และแนวทางการจัดการท้องที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/47597/nws/13