ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะทะเลจังหวัดตรัง เพื่อความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จัดทำและจัดวางทุ่น(ฺBoom) ดักขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำและคลองสำคัญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗)(เชิญชวน)

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะทะเลจังหวัดตรัง เพื่อความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จัดทำและจัดวางทุ่น(ฺBoom) ดักขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำและคลองสำคัญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗)(เชิญชวน)

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะทะเลจังหวัดตรัง เพื่อความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จัดทำและจัดวางทุ่น(ฺBoom) ดักขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำและคลองสำคัญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗)(เชิญชวน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/47776/nws/