ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯลฯ

ขนาดไฟล์:1.89 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง

เอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ขนาดไฟล์:5.00 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง

ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ

ขนาดไฟล์:3.76 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 17 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

ขนาดไฟล์:1.21 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง