ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ที่ข้างบ้านพักลูกจ้างประจำ เลขที่ 51/71 เลขอาคารบนที่ราชพัสดุ 188/44 บ้านพักเลขที่ 51/17 เลขอาคารบนที่ราชพัสดุ 188/20 บ้านพักเลชที่ 51/23 เลขอาคารบนที่ราชพัสดุ 188/21 จำนวน 4 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ที่ข้างบ้านพักลูกจ้างประจำ เลขที่ 51/71 เลขอาคารบนที่ราชพัสดุ 188/44 บ้านพักเลขที่ 51/17 เลขอาคารบนที่ราชพัสดุ 188/20 บ้านพักเลชที่ 51/23 เลขอาคารบนที่ราชพัสดุ 188/21 จำนวน 4 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ที่ข้างบ้านพักลูกจ้างประจำ เลขที่ 51/71 เลขอาคารบนที่ราชพัสดุ 188/44 บ้านพักเลขที่ 51/17 เลขอาคารบนที่ราชพัสดุ 188/20 บ้านพักเลชที่ 51/23 เลขอาคารบนที่ราชพัสดุ 188/21 จำนวน 4 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/48330/nws/